190322 Harding möter Gerharer och Cargill - Hycken