190328 Malin Byström i sånger av Richard Strauss - Hycken