190831 Samtal Johan Kuylenstierna och Sofia Jannok - Hycken